Latar Belakang PDK Selayang

SEJARAH PENUBUHAN:

PDK Selayang (Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Selayang) telah ditubuhkan pada 1hb Sept 1991, oleh sekumpulan ibubapa kepada kanak-kanak kurang upaya (pada masa tersebut dipanggil sebagai kanak-kanak istimewa) yang anak-anak mereka telah dikeluarkan dari pembelajaran wajib di sekolah-sekolah aliran perdana di Selayang, dengan alasan mereka (OKU tersebut) "tidak boleh belajar". Alasan sebenar Guru Besar sekolah-sekolah tersebut ialah mereka takut graf pencapaian sekolah akan menurun.

Bermula dengan 15 orang kanak-kanak kurang upaya kelas diadakan sekali seminggu pada setiap hari Sabtu dari jam 8:30 pagi hingga 1:00 tengahari, dengan dilatih oleh seorang Petugas PDK (panggilan Cikgu PDK pada masa tersebut) iaitu Puan Noraini Othman.

Hari ini PDK Selayang telah berkembang pesat dengan jumlah pelatih OKU PDK seramai 102 orang melalui beberapa program iaitu Kelas Harian EIP, Kelas Harian LPV, Kelas Harian Pemulihan Perubatan (Pemulihan Anggota, Pemulihan Pertuturan dan Pemulihan Carakerja), Lawatan ke Rumah dan Program Rumah Kelompok (lelaki).

Kumpulan Sasar Utama:
OKU (Orang Kurang Upaya)

Kumpulan Sasar Tambahan:
Anak-Anak Yatim, Kanak-Kanak Kurang Bernasib Baik, Ibu Tunggal/Ibu Tinggal, Warga Emas dan Keluarga Miskin (dari lingkungan kumpulan sasar utama)

Kelas Harian EIP:
5 hari/minggu; Isnin-Jumaat; 8:30am-12:30pm.

Kelas Harian LPV (Latihan Pemulihan Vokasional):
5 hari/minggu; Isnin-Jumaat; 9:00am- 4:00pm.

Kelas harian Pemulihan Perubatan pula dijalankan seperti berikut:

Pemulihan Anggota:
3 hari/minggu; Isnin, Rabu danJumaat; 8:30-11:30am; untuk OKU dari keluarga miskin dan berpendapatan rendah.

Sabtu & Ahad pula dikhaskan kepada OKU yang keluarganya mampu bayar penuh kos pakar (OKU dari keluarga kaya).

Pemulihan Pertuturan:
2 hari/minggu, Rabu dan Jumaat 8:30am- 12:00pm; untuk OKU dari keluarga berpendapan rendah dan miskin dan hari 2 hari dalam seminggu dikhaskan untuk OKU dari keluarga kaya yang mampu membayar kos pakar.

Pemulihan Carakerja:
3 hari/minggu; Isnin, Rabu dan Jumaat; 8:30-11:30am; untuk pelatih kanak-kanak; 2:30-4:00pm untuk pelatih remaja PDK.

Program Lawatan ke Rumah:
2 kali/minggu; Selasa (2:00-4:00 petang) dan Sabtu (9:30am-12:30pm). Berdasarkan keperluan dan persetujuan dari ibubapa/penjaga untuk kehadiran Petugas PDK di kediaman mereka.

Program Rumah Kelompok (Lelaki):
Menempatkan seramai 4 OKU yang telah bekerja. (telah ditamatkan pada Januari 2015)

Pengurusan:
PDK Selayang yang ditadbir-urus oleh satu Jawatankuasa yang dilantik oleh ibubapa/penjaga OKU.

PDK Selayang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Dato' Ir. Dr Haji Azhari Md Salleh, dengan kekuatan Jawatankuasa seramai 13 orang, (sila lihat
side menu).

Kakitangan:
Seramai 15 kakitangan berkhidmat di PDK Selayang yang diketuai oleh Penyelia PDK iaitu Puan Noraini Othman, (sila lihat
side menu).


Saturday, June 4, 2011

CBR Network Malaysia : Kursus Asas Petugas PDK Johor

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor dengan kerjasama CBR Network Malaysia telah mengadakan Kursus Asas Petugas PDK untuk Petugas-Petugas PDK yang baru dilantik pada 13-18hb Mei 2011 bertempat di Hotel Suria City.

Seramai 42 orang Petugas PDK yang baru dilantik telah mengikuti kursus tersebut. Mereka terdiri dari seramai 10 orang petugas lelaki dan 32 orang petugas perempuan.

Di dalam kursus tersebut sebanyak 17 Modul dalam 19 sesi kursus telah diterapkan kepada mereka yang dijalankan oleh seramai 7 orang Penceramah dan Fasilitator yang disediakan oleh CBR network Malaysia.


Antara Modul yang digunakan untuk melatih Petugas-Petugas PDK tersebut ialah:
 1. Perkembangan awal kanak-kanak.
 2. Manipulasi alat permainan.
 3. Pra-sekolah.
 4. Rancangan Pembelajaran Individu.
 5. Journal.
 6. Rancangan Pembelajaran.
 7. Penilaian Pelatih PDK.
 8. Pra-vokasional.
 9. Vokasional.
 10. Membuat dan membina Alat Bantu Mengajar yang mudah dan murah.
 11. Penggunaan PROBE.
 12. Inovasi produk PDK.
 13. Pengenalan kepada pakar-pakar pemulihan perubatam:
  1. Pakar Pemulihan Anggota.
  2. Pakar Pemulihan Pertuturan dan Patologis Bahasa.
  3. Pakar Pemulihan Carakerja.
 14. Kajian Kes.
 15. Pembentangan Kajian Kes.
 16. Terapi beredar.
 17. Konvensyen Hak-Hak Kanak-Kanak (CRC).
 18. Simulasi, dan
 19. Perkongsian Simulasi.

Tujuan diadakan kursus ini adalah sebagai satu pemangkin kepada pendayaan dan keberkesanan bagi Petugas-Petugas PDK dalam menjalankan tanggungjawab melatih Pelatih OKU di PDK.

Dengan adanya kurss ini juga adalah diharapkan Petugas-Petugas PDK dapat menjalankan latihan dan pembelajaran dengan lebih baik dan tersusun.

Dalam Modul Kajian Kes, seramai 18 orang Pelatih OKU dari 4 buah PDK dalam Bandaraya Johor Bahru telah didatangkan khas bagi menjadi 'life study case' dalam kursus tersebut. Mereka terdiri dari pelbagai kategori kurang upaya dan pelbagai peringkat umur.

Modul Kajian Kes ini bertujuan untuk melatih Petugas PDK dalam menjalankan penilaian, pemerhatian, mencungkil maklumat, merancang pelan pembelajaran dan membuat rancangan pembelajaran individu.

No comments: